Przyczyny rwy kulszowej

Przyczyna rwy kulszowej może być tylko jedna- ucisk na przebieg nerwu kulszowego lub sam nerw. Aby jednak podejmować skuteczne leczenie, trzeba ustalić powód powstania takiego ucisku oraz dokładnie zbadać jego charakter, a to zadanie już do łatwych nie należy. Etiologia dolegliwości bólowych może być bardzo zróżnicowana- począwszy od napięcia mięśniowego powstającego w wyniku codziennego wysiłku, skończywszy na wadach postawy i nieprawidłowym ułożeniu elementów kręgosłupa.

Zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa są najczęstszym źródłem dolegliwości. Wynika to po pierwsze ze zmiany stylu życia, a po drugie z łatwości, z jaką dochodzi do zmian zwyrodnieniowych. Zwykle zmiany te dotyczą nie samego kręgosłupa, jako podpory kostnej, ale krążków międzykręgowych- niewielkich elementów zbudowanych z tkanki łącznej o dużej elastyczności, znajdujących się pomiędzy kręgami i mających chronić kręgosłup i rdzeń kręgowy przed nadmiernymi obciążeniami. Niestety funkcję swoją krążki mogą pełnić jedynie przy zachowaniu odpowiedniej postawy, a więc nieergonomiczne stanowisko pracy będzie zwiększało ryzyko dyslokacji dysków. Poza przesunięciami dysków może dochodzić do zwyrodnienia i zmiany kształtu, szczególnie na brzegach tych struktur, co sprawia, że nie są one w stanie idealnie pełnić swojej funkcji.

Inną potencjalną przyczyną rwy kulszowej jest oziębienie okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Tkanka nerwowa, aby funkcjonowała w sposób właściwy, musi znajdować się w optymalnych warunkach, także termicznych. Ponieważ w okolicy lędźwi i krzyża nie ma rozbudowanej warstwy podskórnej, która stanowiłaby izolację termiczną, stosunkowo łatwo można doprowadzić do przechłodzenia w tym rejonie, w efekcie czego włókna nerwowe staną się bardziej wrażliwe na nacisk, a ten zwiększy się dodatkowo, ponieważ wzrośnie lokalnie napięcie mięśniowe. Samo napięcie może oczywiście być pochodzą podejmowanej aktywności fizycznej- z tego powodu jakiekolwiek ćwiczenia należy poprzedzić odpowiednią rozgrzewką i wykonywać je w sposób właściwy.

Coraz częściej wskazuje się na nadwagę i otyłość jako przyczyny nadmiernego obciążania kręgosłupa. Obie te dolegliwości, jako występujące coraz częściej, odgrywają coraz większą rolę również w etiologii rwy kulszowej. Kręgosłup, wbrew dość powszechnej opinii, nie jest wcale przystosowany do utrzymywania postawy stojącej- jest to jego poboczna, a nie główna funkcja, i w tę stronę nie powstały w  drodze ewolucji żadne przystosowania, dlatego zwiększenie masy ciała bezpośrednio przekłada się na ilość, częstość i głębokość urazów i deformacji kręgosłupa oraz struktur towarzyszących, w tym dysków międzykręgowych.

Etiologia bólu może być złożona- często przyczyny występują jednocześnie i nie jest możliwe wyodrębnienie pierwotnych i wtórnych źródeł bólu ani podstawowej i towarzyszącej dolegliwości- otyłość współistnieje z dyslokacją krążków, a ta może być spowodowana również niezachowaniem zasad BHP na stanowisku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.